Vanags.nl bouwt en ruimt steigers op.
In regie of als aangenomen werk.

We werken met gemotiveerde medewerkers die veilig werken en hun werkplek op orde houden. Samen bouwen we in een vlot tempo steigers op en af en dragen we bij aan de realisatie van projecten in de bouw. Onze klanten bouwen vooral in en rondom Utrecht, Zuid-Holland (rondom Den Haag) en Noord-Holland (in de Noordkop).

De uitdaging vormt het iedere dag weer
opleveren van werk waar onze opdrachtgevers
tevreden over kunnen zijn.

Veiligheid

Veiligheid staat bij Vanags.nl hoog in het vaandel. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je collega’s. Vanzelfsprekend leven we de veiligheidsnormen na maar we zien er op toe dat we elkaar als collega’s in de gaten houden. Zo creëren we een veilige werkplek.

Goed materiaal

Om ieders veiligheid verder te garanderen dragen we werkhandschoenen, een veiligheidshelm, werkschoenen, een lange broek en een oranje vest. Geen ontbloot lijf. Zo kom je verzorgd en veilig voor de dag.

Werkplek

We proberen onze eigen werkplek zo goed mogelijk te onderhouden. Dat levert ons niet alleen een prettige werkvloer op, maar vraagt ook een actieve houding om ons te richten op klein onderhoud, opruimen, en het klaarmaken van de werkplek voor volgende stappen in het bouwproces.

Werk mee met Vanags.nl aan steigers voor
bouwprojecten in Utrecht, Zuid-Holland
en Noord-Holland.

Vanags.nl onderhoud een constant werktempo, een duidelijke planning en goede instructie en begeleiding.

Constant werktempo

Door in een constant tempo te werken, houden we de vaart erin maar blijf je vooral ook de hele dag energiek en fit. Dit vergroot het werkplezier en draagt bij aan de veiligheid op de werkvloer. Samen zien we er op toe dat er in een constant tempo wordt gewerkt.

Duidelijke planning

Je kunt maar weten waar je aan toe bent. Een duidelijke en overzichtelijke planning maakt afstemming met de bouw in het belang van schoon en veilig werken mogelijk. Door een duidelijke planning weet je iedere ochtend wat je te wachten staat en wat er van je wordt verwacht, dat werkt prettig.

Instructie en begeleiding

Om jezelf en elkaar scherp te houden is herhaling van wat we allemaal weten onontbeerlijk. Het is en blijft mensenwerk en door zo goed mogelijk met elkaar te praten leren we van elkaar en beperken we de risico’s tijdens het werk. Bovendien bouw je zo een prettige band op met je collega’s. Uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden bij Vanags.nl keurig afgestemd op de cao.

Contact

Onze klanten bouwen vooral rondom Den Haag, Utrecht, De Noordkop en en de rest van Noord Holland. Het kantoor van Vanags.nl is gevestigd op het bedrijventerrein de Zandhorst 2 in Heerhugowaard. 

Vanags.nl bv
Newtonstraat 11A
1704 SB Heerhugowaard
+31 (0)20 617 0800